อบรมความปลอดภัย หลักสูตรที่กฎหมายกำหนดมีอะไรบ้าง

ความปลอดภัยในการทำงาน คือ หัวใจสำคัญ การทำงานทุกอาชีพล้วนแล้วแต่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะการทำงานในสถานประกอบการ ในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยหลายแห่งที่ให้บริการอบรมด้านความปลอดภัย ซึ่งได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แถมยังได้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ด้วย อบรมความปลอดภัยหลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนดมีอะไรบ้าง อบรมความปลอดภัย ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชั่วโมงหลักสูตรการทำงานในสถานที่อับอากาศ 4 ผู้การทำงานกับเครนหรือปั้นจั่น 4 ผู้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จปการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าการทำงานบนที่สูงอบรมดับเพลิงเบื้องต้นโครงการอนุรักษ์การได้ยินการทำงานกับสารเคมีการขับรถยก การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือ จป หลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ 1.หลักสูตร…

Read Full
90 views 4:40 am 0 Comments