อบรมความปลอดภัย หลักสูตรที่กฎหมายกำหนดมีอะไรบ้าง

80 views 4:40 am 0 Comments January 16, 2022
อบรม ความ ปลอดภัย

ความปลอดภัยในการทำงาน คือ หัวใจสำคัญ การทำงานทุกอาชีพล้วนแล้วแต่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะการทำงานในสถานประกอบการ ในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยหลายแห่งที่ให้บริการอบรมด้านความปลอดภัย ซึ่งได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แถมยังได้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ด้วย

อบรมความปลอดภัยหลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนดมีอะไรบ้าง

 • อบรมความปลอดภัย ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชั่วโมง
 • หลักสูตรการทำงานในสถานที่อับอากาศ 4 ผู้
 • การทำงานกับเครนหรือปั้นจั่น 4 ผู้
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป
 • การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • การทำงานบนที่สูง
 • อบรมดับเพลิงเบื้องต้น
 • โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
 • การทำงานกับสารเคมี
 • การขับรถยก

การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือ จป หลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

1.หลักสูตร จป ระดับบริหาร

2.หลักสูตร จป ระดับหัวหน้างาน

3.หลักสูตร จป ระดับเทคนิคขั้นสูง

4.หลักสูตร จป ระดับเทคนิค

การอบรมความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา กฎหมายได้กำหนดให้ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรอะไรบ้าง

 • หลักสูตรลูกจ้างใหม่ 6 ชม.
 • หลักสูตร การทำงานบนที่สูง
 • การทำงานกับเครนหรือปั้นจั่น
 • ผู้เฝ้าระวังไฟ

เลือกสถาบันอบรมความปลอดภัย แบบไหนดี

1.เชื่อถือได้

เลือกสถาบันอบรมความปลอดภัย ที่เชื่อถือได้เท่านั้น โดยสถาบันนั้นๆ จะต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีเลขที่ใบอนุญาตชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้

2.หลักสูตรได้มาตรฐานสากล

เลือกสถาบันอบรมความปลอดภัย ที่อบรมด้วยหลักสูตรสากล หรือหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด รวมถึงวิทยากรผู้บรรยาย ต้องสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้เป็นอย่างดี เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

3.อบรมออนไลน์

เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เลือกสถาบันที่รับอบรมความปลอดภัยออนไลน์ ผ่านโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ทันสมัย ยกตัวอย่างเช่น ZOOM มีความคมชัดทั้งเสียงและภาพระดับ FULL HD เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมความปลอดภัยมีความสะดวกสบาย อยู่ที่ไหน ก็สามารถอบรมได้ ไม่ต้องเดินทาง มีค่าใช้จ่ายน้อยลง

4.ให้คำแนะนำที่ดี

เลือกสถาบันอบรมความปลอดภัย ที่มีบริการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาที่ดี ตอบได้ทุกข้อสงสัย ให้บริการแก่ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมด้วยความยินดี

หวังว่าทุกคนคงได้รู้แล้วว่าอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดมีอะไรบ้าง  วัตถุประสงค์ของการอบรมความปลอดภัย ไม่ว่าจะอบรมด้วยหลักสูตรใด ก็เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน หากคุณคิดจะเลือกสถาบันอบรมความปลอดภัย ก็อย่าลืมพิจารณาตามคำแนะนำของเรา เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ รับอบรมออนไลน์ หลักสูตรมีมาตรฐานสากล มีบริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาที่ดีแก่ผู้ที่สนใจ

Tags: